Elengedlek, te meg elesel

Vagy nem. Mert hogy a figurális szobrászatnak éppen az a lényege, hogy csak egyetlen pillanatot tud megmutatni egy mozdulatsorból, az előzőekre vagy az azt követőkre a néző legfeljebb következtet, asszociál, konfabulál, kitalációkba bocsátkozik velük kapcsolatban — az itt következő három szobornak pedig éppen az összekapaszkodás a hangsúlyos mozzanata, két kéz és kar eltéphetetlennek ható, a testtartás beállítását ellensúlyozó, valóban egyetlen pillanatra korlátozódó összefonódása. A hatvanas évek szobrászatának közkedvelt zsánere ez, hiszen a megformálás az egyensúlyra, a plasztikai művészet architekturális jellegére összpontosít, és legalább megvicceli, megfricskázza, ha megszüntetni vagy megoldani lényegében egyáltalán nem képes a szobrászati mű örök paradoxonát, nevezetesen azt, hogy a szobornak valahogyan a földön vagy egy rögzített ponton kell  állnia.

Na de lássuk, pontosan milyen szobrokról van szó. A felállítások időrendjének sorrendjében

DSC_77842015-04-05_14-25-02Kiss Sándor 1961-es datálású, Miskolcra, az egykori Rónai Sándor Művelődési Központ elé készült Vízmerítők című szobráról,

DSC_78712015-04-05_14-39-59aztán Somogyi Árpád nagyon hasonló, az előbbi szobortól pár száz méterre, ugyancsak Miskolcon, egy általános iskola előtt álló és hét évvel később, 1968-ban avatott párosáról, a Két fiúról,

DSC_30192014-06-11_13-13-51valamint Laborcz Ferenc Rákoskeresztúron, a Madárdomb szélén, a Borsó utcai (nem mellékesen Összefogás elnevezésű) óvoda bejárata mellett 1982-ben, az intézmény felépítésekor állított, a blogon egyszer már érintőlegesen említett Apa és fia című szobráról — ez utóbbi dátum azonban megtévesztő, hiszen Laborcz 1971 késő őszén autóbalesetben meghalt. Jóval a bejegyzés közreadása után jutottam el Nagy András jóvoltából a pécsi Janus Pannonius Múzeum Művészettörténeti Osztályára, ahol Laborcz Ferenc hagyatékának egy részét őrzik, ott találtam meg a szobor kisplasztikai változatát.

dsc_86012016-03-25_09-04-11Dátuma 1964-es, a 29.5 cm magas bronz szobor 80.148-as leltári számon szerepel. Nincs tehát több talány, ennek az Apa és fiú című kisplasztikai munkának a felnagyításával lett a monumentális köztéri alkotás, több mint tíz esztendővel a szobrász halála és majdnem húsz évvel a kisplasztikai változat elkészülte után.

A két fiatalabb szobrász esetében (Laborcz Ferenc 1908-ban született, Kiss Sándor 1923-ban, Somogyi Árpád 1926-ban) szembetűnő, hogy a saját összekapaszkodó kétalakos kompozíciójuk amolyan pillanatnyi kitérőnek látszik akkori pályájukon. Kiss például ugyanebben az évben, a Vízmerítők felállításával egy időben fejezte be Anya gyermekével című mészkő szobrát a Heim Pál kórház kertjében,

DSC_78692014-03-31_10-44-10ezt a sokkal tradicionálisabb és konvencionálisabb munkát (igaz viszont, ezt megelőzően, utóbb pedig nagyobb számban is csinált kísérletezőbb, az anyag hordozóerejét próbára tevő alkotásokat), Somogyi Árpádnál viszont tényleg egyszeri kiruccanásnak tetszik a Két fiú, ő megmaradt annál a zsánerszobrászatnál, mely elsősorban a népéletből merítette a tárgyát, ha pedig városi köztéri művet készített, annál a szobortípusnál, mint amilyet például a Kerepesi út lakótelepét övező szoborpark egyik darabjánál,

DSC_20272011-04-19_14-54-55a Korsós nőnél még 1958-ban csinált.

Laborcz Ferenc pályája egészen más képlet. Ő az ötvenes évek kötelességszerű szocreál nyűgeinek elhagyását követően a hatvanas években végig az egyensúlyt, a szoborarchitektúrát állította figyelmének középpontjába, a korszak Giacometti szobrászatából legtöbbet tanuló magyar szobrászaként sorra készítette elvékonyodó és az egyensúllyal eljátszó szobrait, elsősorban kisplasztikáit, de monumentálisabb köztéri alkotásai sorában is találunk ilyen jellegű műveket, a blogon már részletesebben bemutatottak közül

Laborcz_Fazola_37az egri Fazola-szobrot (mint példát az ábrázolt alak elvékonyítására, a törékenységre),

06_Laborcz_Jatszoaztán a szó szoros értelmében egy “összekapaszkodó” egyensúly-darabot, a két, immár évtizedek óta víz nélküli medencében hancúrozó pécsi kislányt, és a mostani szoborral minden tekintetben legközelebbi rokonságban álló

ldm_05mosonmagyaróvári Diszkoszvetőt. De az életrajzok vagy a művészi pályaképek néha bonyodalmas kirándulások, lássuk inkább a közös vonásokat a három szoborban.

DSC_78222015-04-05_14-28-00A négy-négy

DSC_78982015-04-05_14-41-38_egymás mellé

DSC_29602014-06-11_13-03-49vagy egymás közelébe helyezett lábat,

DSC_78202015-04-05_14-27-53a két-két

DSC_78882015-04-05_14-41-03egymásba fonódó kezet

DSC_29572014-06-11_13-03-04vagy kart,

DSC_77982015-04-05_14-26-18(az elhomályosult panelházas háttér szépsége miatt muszáj idetennem a Vízmerítők kézfogását a másik oldalról is),

DSC_78182015-04-05_14-27-47aztán a szabadon hagyott másik karokat, innen nézve a Vízmerítők hátrafeszülő fiújának jobb karját,

DSC_78672015-04-05_14-31-02vagy a túloldalról nézve ugyanazt,

DSC_78552015-04-05_14-30-08a Vízmerítők ereszkedő fiújának jobb kezét a korsószerű edénnyel,

DSC_78972015-04-05_14-41-28leeresztett kart,

DSC_78962015-04-05_14-41-25ökölbe szorított kezet,

DSC_29942014-06-11_13-09-40az ég felé ívelő vékony férfikart

DSC_29482014-06-11_13-01-47és a föld felé húzó gyerekkart,

DSC_29752014-06-11_13-06-32gyerekkezet. Aztán a tekinteteket,

DSC_78572015-04-05_14-30-17

DSC_78602015-04-05_14-30-31

DSC_78592015-04-05_14-30-29

DSC_78122015-04-05_14-27-28fejeket,

DSC_78232015-04-05_14-28-06arcokat,

DSC_78682015-04-05_14-31-05szögeket,

DSC_78112015-04-05_14-27-21pillantásokat,

DSC_78152015-04-05_14-27-40egy igazi jólfésült szépfiút,

DSC_78242015-04-05_14-28-10

DSC_77972015-04-05_14-26-14

DSC_78562015-04-05_14-30-14

DSC_78582015-04-05_14-30-23az arckifejezéseket akként is,

DSC_78752015-04-05_14-40-18mint az ezekbe a szobrokba

DSC_78922015-04-05_14-41-15beleírt, belekódolt,

DSC_78762015-04-05_14-40-19

DSC_78902015-04-05_14-41-10

DSC_78932015-04-05_14-41-17

DSC_78942015-04-05_14-41-19egymástól egyébiránt eltérő vagy különböző narratívák

DSC_29712014-06-11_13-06-01

DSC_29932014-06-11_13-09-33

DSC_29822014-06-11_13-07-03

DSC_30042014-06-11_13-10-55önmagában is megálló foglalatait,

DSC_29552014-06-11_13-02-51

DSC_29542014-06-11_13-02-49

DSC_29912014-06-11_13-09-06

DSC_29462014-06-11_13-01-31

DSC_29732014-06-11_13-06-19

DSC_30052014-06-11_13-10-59

DSC_29832014-06-11_13-07-11ami persze az interpretálás túlzása, hiszen a testek interakciója nélkül csupán az arcokról mégsem lenne leolvasható, hogy mi folyik, mi van folyamatban éppen.

DSC_77862015-04-05_14-25-06Mert hát csakis a testek összjátéka árulja el,

DSC_78812015-04-05_14-40-39hogy mi történik voltaképpen,

DSC_29882014-06-11_13-07-58mi is az adott szobor tényleges tárgya, “cselekménye”.

DSC_78052015-04-05_14-26-53A Vízmerítőknél az összefogódzkodás egyértelműen a segítségnyújtás gesztusa, mozdulata, a páros célja az, hogy az előrehajló fiú korsójával érje el a víz felszínét, anélkül, hogy belehuppanna a vízbe,

DSC_78852015-04-05_14-40-46az iskolás gyerekeknél valóban leginkább erőpróba, egyenrangú játék, ki-az-erősebb jellegű birkózás vagy kakaskodás,

DSC_29992014-06-11_13-10-18az Apa és fia szobornál pedig az erőkifejtéstől megvalósuló visszabillentés, mintaadás vagy figyelmeztetés, tágabb, metaforikus értelemben maga a nevelés,

ldm_31hiszen hasonlítsuk csak össze a nagyon hasonló testtartású rákoskeresztúri apát a mosonmagyaróvári diszkoszvetővel — a páros szobron mennyire feltűnő a magasabb figura bal vállának szinte derékszögű megtörése (és ha pusztán a geometria diktál, milyen könnyű lett volna a vállat kiegyenesíteni) — e megoldás révén viszont az apai erőfeszítés,

DSC_29622014-06-11_13-03-58továbbá a gyerek ellenszegülése dominál,

DSC_29792014-06-11_13-06-50amit a kisfiú lábtartása, a befordított, ellentartó lábfejek külön is hangsúlyoznak.

De ne ragadjunk le a részleteknél, a fentiek értelmében nézzük végig újra az egészeket

DSC_77612015-04-05_14-23-49a szokásos körbe-körbével,

DSC_77622015-04-05_14-23-51nézzük csak ezt a különös építészeti hátteret,

DSC_77632015-04-05_14-23-53amit a szobornak az azóta bankfiókká átalakított Technika Háza ad,

DSC_77632015-04-05_14-25-04e képek nézője élje át azt az örömet,

DSC_77642015-04-05_14-23-57amit én éreztem,

DSC_77652015-04-05_14-24-00amikor ezt a hatalmas teret

DSC_77672015-04-05_14-24-04egy két kósza autót és a képek szerint kitűnő miskolci tömegközelekedést leszámítva

DSC_77682015-04-05_14-24-06a vasárnap kora délutáni Miskolcon még a tavasz folyamán

DSC_77692015-04-05_14-24-08sikerült lényegében néptelenül lefényképeznem.

DSC_77702015-04-05_14-24-11De figyeljünk az érdekes párosra is,

DSC_77712015-04-05_14-24-12a hatvanas évek aktábrázolásainak

DSC_77722015-04-05_14-24-13jellegzetes bukolikájában fogant

DSC_77732015-04-05_14-24-14szoborra,

DSC_77742015-04-05_14-24-15mely a két fiú

DSC_77752015-04-05_14-24-17az egyensúlyért folytatott banális küzdelmét

DSC_77762015-04-05_14-24-19mégis olyan megkapóvá,

DSC_77772015-04-05_14-24-21olyan szerethetően ártatlanná és esendővé teszi.

DSC_77782015-04-05_14-24-25Semmilyen gender mozgalmárság

DSC_77792015-04-05_14-24-28vagy kihívás nincs ebben a meztelenségben,

DSC_77802015-04-05_14-24-32függetlenül attól, hogy a tisztelt közönség

DSC_77812015-04-05_14-24-35ötvenvalahány év alatt a jelek szerint nem nőtt fel

DSC_77822015-04-05_14-24-38ennek tudomásulvételéhez vagy elfogadásához,

DSC_77892015-04-05_14-25-20az amúgy jó állapotban lévő szobor felülete, a firkák, a felfestett tréfálkozások és belekarcolt otrombaságok a tanúk rá (mellesleg szerte mindenütt az országban).

DSC_77892015-04-05_14-31-18(Műhelytitok, de zárójelben elárulom, hogy ez a kép a két tűzcsap miatt került ide, mint ahogy lentebb két kép a kötelező haladási irányt jelző kör alakú kék közlekedési tábla fehér nyila miatt.)

DSC_77902015-04-05_14-25-22De remek, üdítő dolog a Vízmerítők,

DSC_77912015-04-05_14-25-24muszáj ráfordulni újra,

DSC_77922015-04-05_14-25-25“Erste”,

DSC_77932015-04-05_14-25-26első,

DSC_77942015-04-05_14-25-29és igazán nem akarok magam is otrombának,

DSC_78012015-04-05_14-26-37vagy szimplifikáló freudistának, Rorschach-tesztet kitöltő Mórickának látszani,

DSC_78022015-04-05_14-29-59de két egyazon korú, azonos magasságú, lábainál összefeszülő, karjával összekapaszkodó hím között

DSC_78032015-04-05_14-26-43mindig ki kell alakulnia élet és művészet sokszor megénekelt, titokzatos “fekete háromszögének”, a női fanszőrzet szabályos háromszögű alakzatának.

DSC_78042015-04-05_14-29-45De még talán csak “művészet” sem kell mindehhez, mert hát mi is az a fekete háromszög?, a régi viccet átköltve, nem a világ legjobb dolga, de közel van hozzá;

DSC_78062015-04-05_14-26-59a Vízmerítők pedig kétségbevonhatatlanul kiállta az idők próbáját,

DSC_78452015-04-05_14-29-38amit úgy kell érteni, ma nem lehetne megcsinálni, viszont túlélte korát, érvényben maradt,  és fennkölten, nézőjét némi pátosztól sem kímélve hirdeti belefoglalt történetének

DSC_78462015-04-05_14-29-35határozott kontúrjait.

DSC_78832015-04-05_14-40-54Somogyi Árpád Két fiújának tere nem engedi,

DSC_78842015-04-05_14-40-43hogy hasonló részletességgel körbejárjuk,

DSC_78992015-04-05_14-41-41két oldalról sövény veszi körül,

DSC_79002015-04-05_14-40-37az egykori kútszobor medencéjének vizét réges-rég növényzetre cserélte,

DSC_79032015-04-05_14-41-45talán maga a szobor is egyszerűbb,

DSC_79042015-04-05_14-41-46földhözragadtabb műalkotás,

DSC_79052015-04-05_14-41-52mint pár utcával arrébb álló társa.

DSC_79062015-04-05_14-41-54A közvetlen tárgy is kézzelfoghatóbb, köznapibb, kevésbé eszményített,

DSC_79072015-04-05_14-40-30mint Kiss Sándor szobrának esetében.

DSC_79102015-04-05_14-41-59De a geometria törvényei

DSC_79122015-04-05_14-40-08akkor is örök törvények,

DSC_79132015-04-05_14-40-02ha a Föld véletlenül és váratlanul hirtelen laposnak bizonyul.

DSC_29392014-06-11_13-04-53A három közül legkomorabb, egyszersmind legjobb mű, az Apa és fiú közvetlen tere

DSC_29402014-06-11_13-01-00sem enged sok csalinkázást a szobor körül,

DSC_29412014-06-11_13-04-21én például ezt a fajta bukszust, amely egyszerre csak embermagasságúra és áthatolhatatlanná nő, saját kertembe, ha lenne, biztosan nem telepíteném,

DSC_29422014-06-11_13-10-09de talán a növénynek is van része abban, hogy Laborcz Ferenc szobra a három itt bemutatott szobor közül a legépebb és legháborítatlanabb.

DSC_29422014-06-11_13-11-51Gyönyörű, magától értetődő dolog, nem tudom elég lelkesen méltatni,

DSC_29422014-06-11_13-14-20és mégiscsak van a mélyén valami baljóslatú, valami mélyebb, sötét dolog, ami nem illik a helyéhez vagy a funkciójához.

DSC_29432014-06-11_13-01-10Talán az absztrakciójából következik a rejtélye, a titka, a komorsága, nem tudom. A fényképezéskor és a blog eredeti közreadásakor az is felmerült bennem, hogy a szobor annak a mauthauseni szoborpályázatnak a pályaműve, amelyet előző, Makrisz Agamemnonról szóló posztomban emlegettem, de abszurdnak tartottam volna, az eredeti művészi szándék megcsúfolásának, ha azt a tervet éppen egy óvoda elé nagyították volna fel. De végül megnyugodtam, a poszt elején látható, a JPM-ben őrzött hagyatékban ott lévő, nem egészen harminc centis kisplasztika végleg meggyőzött, hogy a két szobor nem azonos.

DSC_29432014-06-11_13-04-38Műhelytitok ez is, bár nem zárójeles, hogy a képek több mint egy éve készültek, még 2014 kora nyarán,

DSC_29492014-06-11_13-01-56azóta pörgettem át vagy nézegettem figyelmesen ezeket a képeket időközönként, hosszabb ideje már a miskolci szobrok társaságában, de a szobor igazi titkára nem tudtam rájönni.

DSC_29512014-06-11_13-07-36Maradjunk annyiban, hogy összekapaszkodás,

DSC_29532014-06-11_13-02-38kézfogó ez is,

DSC_30332014-06-11_13-15-28és hogy akadnak olyan rejtélyek,

DSC_30342014-06-11_13-15-34amelyeknek végül sehogyan sem lesz megoldásuk.

*

Az Apa és fiút illetően a szöveg sokat köszönhet a Szeifert Natáliával a szoborról folytatott régebbi beszélgetéseinknek. Külön köszönöm Nagy András segítségét, hogy a Laborcz Ferenc-hagyaték a Janus Pannonius Múzeum tulajdonában lévő  darabjait megtekinthettem.

*

A három szoborról a Köztérképen:

Kiss Sándor: Vízmerítők (1961, Miskolc, Görgey Artúr utca)

Somogyi Árpád: Két fiú (1968, Miskolc, Szilágyi Dezső utca)

Laborcz Ferenc: Apa és fia (1982, Rákoskeresztúr, Lázár deák utca)

Szerző: csuhai

Minden. Amit csak el tudsz képzelni. Vagy amit én el tudok.

6 című bejegyzés “Elengedlek, te meg elesel” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

  1. Valójában – a fizika és a szobrászat törvényszerűségeinek értelmében – mindketten elesnek. Ahogy nincs háromszög nézet mindkettő nélkül, se palástbüszt terítőnyereg nélkül.

    Kedvelik 1 személy

  2. Visszajelzés: Kicsiben | csuhai

Kérlek, mondd el, mit gondolsz.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: