Tornateremből az angyal

Ezzel a bejegyzéssel régi adósságomat törlesztem, hiszen Győri Dezső balatonboglári Tornászlányát a blog indulásakor megígértem, az árnyék mellett a szobor háromalakos ősváltozata is régóta a blogon látható. A boglári szoborral két egymást követő nyarat pepecseltem el. 2012 nyarán igazán élénken foglalkoztatott az angyal-problematika, melybe ez a mai szemmel nézve inkább vaskos, erőteljes tornászlány a maga szépséges légiességével tökéletesen beleillett. Ám az akkori képeimmel elégedetlen voltam. Szerencsére idén júliusban alkalmam volt újra többször, több napszakban is végigfényképezni. Klasszikus körbe-körbe következik, elsősorban a Bogláron álló magányos tornászlányról — a történet azonban elválaszthatatlan a Népstadion-beli hármas kompozíciótól.

Népstadion fekete-fehér
Fortepan azonosító: 5295

A fekete-fehér archív kép a Fortepan gyűjteményéből származik, és a szerkesztők 1953-ra datálták. Ez a dátum itt azonban valószínűtlen, hiszen a Népstadion dromoszának (bevonulási díszútvonalának) egységes elvek alapján eltervezett szoborcsoportjai nem készültek el mind az 1953. augusztus 20-i megnyitóra. Éppen Győri Dezső Tornászlányokja is a közé a hat szoborcsoport közé tartozott, melyek — utolsóként — csak 1958-ban kerültek a helyükre. A képen látható, hogy a kérdéses mű (a stadion felől nézve a bal oldalon, hátulról a harmadik pilonközben) már ott áll, ahogy valószínűsíthetően a jobb oldalon lévő, e szögből nem látható darabok is; a képnek tehát legalább 1958-asnak kell lennie.

Anélkül, hogy ezt a képet ismertem volna, 2008 januárjában készítettem egy panorámaképet majdnem ugyanerről a pontról, ahonnan a Fortepan-kép készült; a pozíció nem teljesen egyezik, de az összehasonlítás tanulságos.

aelt_DSC_66732010-04-17_16-45-26

A fenti és a lentebb látható kép összevetéséből (a fölső tavasz közepi és az alsó aszályos nyár vége felé eső természeti körülményeitől most tekintsünk el) könnyen megítélhető, hogy a dromosz és szobrai ezen a helyen halálra vannak ítélve. A felső kép 2010 áprilisában, az alsó 2013 augusztusában készült. Az elválasztó pilon vakolata mostanra levált, a szobrok talapzata a bő három év alatt tovább rongálódott, az egész felújítás vagy legalább kijavítás után kiált, de ezt a munkát a jelek szerint itt már aligha fogja elvégezni bárki is. Gyerekkoromban a szobrok közötti zöldet a Népstadion gyepével megegyező minőségű fű borította, nagyobb futballmérkőzések előtt itt, az érkező szurkolók között melegítettek be a focisták. Ma ez nemcsak a szurkolók miatt elképzelhetetlen, a terület is alkalmatlan rá. aelt_DSC_94522013-08-15_10-57-55

A Köztérkép a szoboregyüttessel foglalkozó oldalán, ahonnan ennek a bejegyzésnek a főbb adatait szereztem, látható 2008 nyaráról néhány olyan kép is, ahol a megroggyant főalak faácsolat megtámasztással áll. Kétségtelenül jobb kondícióban van most, mint akkor volt, de a szoborkompozíció pillanatnyi állapota, a dromosz többi szobrához hasonlóan, így is kétségbeejtő.amerc_DSC_94902013-08-15_11-01-34El lehet még viccelődni a Mercedes Benz-emblémával, de ez az egykor szabályos karika mára eléggé viharvertnek látszik.

aa_DSC_66752010-04-17_16-45-40

Pedig a Tornászlányokat, noha magán viseli kora jószerével összes stílusjegyét, és letagadhatatlanul szocreál mű, a Népstadion előkertjének szoborcsoportjai közül inkább a sikerültebbek közé szokták sorolni. Elsősorban a közelebbi témaválasztás, az egyik olimpiai sportág bemutatása miatt (a 16 szoborcsoportból mindössze 6 ilyen, a többi nem a helyhez illő sportszobor, inkább valamilyen Mohosz-tevékenységet prezentál vagy fiatal emberek munka vagy az aktív pihenés során végzett ténykedéseit ábrázolja). Másodsorban azért tűnik úgy, hogy a sikerültebb szobrok közé tartozik, mert a három nőalak megformálásában mégiscsak van valami jellegzetes dinamizmus, és mindhárom megörökített mozdulat kecseset és kifinomultat, és persze nagyon referenciálisat, nagyon ismerőset közvetít.

Ha a kompozíciót tovább nézzük, egyértelművé válik a trió három szereplője között a hierarchia.

aam_DSC_94732013-08-15_10-59-57De ezt a hierarchiát nem valamilyen apró díszítő jellegű részlet különbsége teremti meg, hiszen például a bal oldali alak arcjátéka éppen ugyanolyan elmélyült,

aam_DSC_94762013-08-15_11-00-10

mint a középsőé,

aam_DSC_94722013-08-15_10-59-54

vagy a jobb szélen lévő figuráé. Pusztán az arckifejezésben, az érzelmek, a szépség, a vonzás előretolásában vagy visszafogásában tehát nincs különbség hármójuk között. Három tornászlány az ötvenes évekből.

aam_DSC_94872013-08-15_11-01-18

A kezek-ujjak játéka és ábrázolása sem megkülönböztető tényező.

aam_DSC_95032013-08-15_11-02-36A jobb oldali figura éppen olyan pontosan formázott e tekintetben,

aam_DSC_95022013-08-15_11-02-33mint a bal,

aam_DSC_95042013-08-15_11-02-40

sőt, ez még voltaképpen a legérdekesebb kéztartás az összes közül: a bal oldali tornászlány felfele lendülő és végül mégis visszaejtett kézfejű jobbja

aam_DSC_95052013-08-15_11-02-45mindenesetre biztosan figyelemfelkeltőbb dolog, mint a főalak előrenyúló üres jobbkeze.

aa_DSC_94742013-08-15_11-00-05A bal oldali mellékalak jobb keze is érdekesebben áll, jóllehet itt inkább a perspektíva változtatja a dolgokat annyira frivollá, amennyire nem azok.

aam_DSC_95012013-08-15_11-02-23De még a csípők meg az övvel derékban összefogott tornadresszek is ugyanazok.

aam_DSC_94832013-08-15_11-00-51Ám jóval közelebb jutunk a talány megoldásához, ha az alakokat nagyobb kivágatban nézzük, akár hátulról, mint itt a szemből bal oldali figurát,

aam_DSC_94822013-08-15_11-00-50vagy akár túloldali párját. Mert innen, akárcsak szemközti nézetből,

aam_DSC_94982013-08-15_11-02-07jól látható, hogy a két mellékszereplő mindkét lába a földön van,

aam_DSC_94972013-08-15_11-02-05mindkettejük mozdulata a földön játszódik le, teljesedik ki, és mindkettejük tekintete lefelé irányul,

aam_DSC_94552013-08-15_10-58-04mondom újra, mindkettejük mindkét lába a földön, fejüket előrevetik, tekintetüket pedig lefelé, a földre szegezik.

aam_DSC_94602013-08-15_10-58-20A két szélső mellékalak kartartása is hasonlatos egymáshoz, megformálójuk ráadásként azzal is operál, hogy olyan pillanatban mutatja be őket, ami nem azonos a főalakéval: egyikük mintha még előtte lenne, a másikuk pedig már utána annak, amit a főhős épp csinál: lábujjhegyen fölfele emelkedik.

aam_DSC_95202013-08-15_11-04-23Az egész kompozícióban így érvényesül a főalak és a mellékszereplők kontrasztja, és minden apróság ennek a kiemelésnek a deklarációja: a levegőben hátrafelé emelt bal láb, az ugyancsak magasba emelt jobb kéz, amiben ráadásul még tornaszert is tart (ez a másik két lánynak nem adatott meg), a tény, hogy valóban tornamutatványt hajt végre, nem pedig valamilyen át-, be- vagy levezető mozdulatsort, az előreléptetett alak, mely fél testmagassággal, a perspektívát eltúlzóan fölé is magasodik a másik kettőnek — nos, mindez együtt a főtornászlányt a csúcsává teszi ennek a háromszög alakra egyszerűsíthető látványnak, és egyértelműen a néző értésére adja, hogy ki a főszereplő ebben a trióban.

No de megálljunk csak.

fortepan_46138
Fortepan azonosító: 46138

Hónapokkal a poszt feltöltése után megtaláltam a fenti képet a Fortepan gyűjteményében, az archív képek kincsesbányájában. Ennek a fotónak a datálása bizonytalan (a szerkesztők 1952-re teszik, a szobor adatainak birtokában másutt 1958-ra), de vélhetően röviddel a szoborcsoport felállítása után készült. Jól látható egyrészt, hogy a szobor félmagasan, a földből kiemelkedő posztamensen állt, a korabeli szemlélő felfele nézhetett rá, akárcsak a többi szoborra a pilonok között, ez innen nézve jól látszik a posztot nyitó fortepanos képen is — a területet utóbb feltölthették, ezért helyezkedik el most a dromosz összes szobra a föld szintjén, “piedesztálról levéve”, egy magasságban a nézővel. (A kép perspektívája is csalóka, hiszen a szobor hátterét azóta benőtték a fák, a dromosz körül utóbb kialakítottak egy salakos futópályát, hátul, a mai Stefánia, akkori Vorosilov út felé pedig még mintha nem építették volna meg sem a Népstadion kerítését, sem a dromoszt elkerítő nyúlfogót.) Másrészt egyértelmű, hogy mind a három tornászlány kezében karika van, mindaz tehát, amit az ujjak-kezek játékáról fentebb mondtam, érvényét veszíti, és átalakul részben az is, amit a három lány közötti, a dinamika teremtette hierarchiáról mondtam. Itt van továbbá még egy archív kép, a Százados úti művésztelep munkáját 1965-ben bemutató kis képeskönyvből,

századosút_kispl_1952Győri 1952-es datálású kisplasztikájáról, az elkészült Népstadion-beli változatban bal oldalon álló lányról — különösen a kezek-ujjak nagyon szép harmóniáját szeretném a néző figyelmébe ajánlani. A fentebb olvasható leírás ily módon a szoborcsoport jelenlegi állapotára vonatkozik, nem pedig arra a változatra, amit a szobrászi képzelet eredetileg megálmodott és annak idején létre is hozott. Tekintve, hogy a Népstadion tervezett átépítése/elbontása miatt a dromosz szobrainak is meg vannak számlálva a napjai, igazán sajnálatos, hogy nem nagyon van remény rá, hogy ez a trió valaha is visszanyerje eredeti formáját.

Hát lássuk akkor őt, a főszereplőt, egyedül.

aaa_01_DSC_75512013-07-22_19-34-49Mert elmagányosodott Balatonbogláron, 21 évvel eredeti, budapesti felállítása után; barátnői, szertársai nem követték őt ide.

tl_Stitched_002Tornászlány Balatonbogláron a kikötő előtt, hatalmas, virágágyásokkal és kavicsos járóutakkal parkszerűen kiképzett, de kopárnak tetsző, fátlan tér szélén áll, nagyjából 120 centiméteres, vékony, keskenyebbik hosszú oldalára állított hasáb tetején. Ennek a piedesztálnak köszönhetően a szobor sokkal architekturálisabbnak és légiesebbnek hat, mint a Népstadion-beli, a földre rögzített hármasban.

aa_02_DSC_51442012-07-13_16-20-41A talapzat déli oldalán látható kőfelirat ismerteti a szobor főbb adatait.

ccc_DSC_70972013-07-19_08-09-39A szobrot ezen a helyen 1979 júliusában, néhány héttel Győri Dezső augusztusban bekövetkezett halála előtt állították fel. A község ajándékként kapta a művésztől, olvasható a táblán, és a szoborra felnézve látható, hogy anyaga bronz, szemben a Népstadionban álló eredeti felületkezelt alumíniumával. A felállítás alighanem viszontgesztus lehetett Boglár vezetőinek részéről; a szobor a szobrász mementója is lett. Az 1910-ben született Győri kortársaihoz hasonlóan a klasszikus technika biztos kezű művelője volt, felállított köztéri szobraival azonban nem mindig volt szerencséje (Ifjú mérnökök című szobrát

Fortepan azonosító: 5329
Fortepan azonosító: 5329

például a Nyíri István tervezte, 1950-52 között épült UVATERV-székház elől, a belső Duna-korzóról

fortepan_5270
Fortepan azonosító: 5270

még az évtized végén Békéscsabára telepítették). Legközismertebb, leggyakrabban látott műve a Tornászlány(ok)on kívül minden bizonnyal a Ferenciek terén álló klasszikus kútszobor,

DSC_91492015-06-26_16-56-08 a Nereidák kútjának szobrászati restaurálása, illetve a Pongrác úti lakótelepen a közelmúltban teljes felújításon átesett, szocreál ihletésű szobra,

DSC_30522014-01-16_12-20-50a Család.

aaa_03_DSC_51432012-07-13_16-20-35Körbe-körbe akkor, teljes nézetben. A boglári változatnak ugyanis éppen ez a jellegzetessége — szemben a Népstadion-beli hármas egyetlen nézetével –, hogy egész tere, elhelyezése, kiemelése a körbejárását, a sokféle nézetét kényszeríti ki.

___DSC_73672013-07-21_17-48-43Virágok közt veled lenni, tudod, jó volna.

aaa_04_DSC_51742012-07-13_17-33-34Egylábon.

aaa_05_DSC_51852012-07-13_17-35-17

aaa_09_DSC_75122013-07-22_19-27-53Írásnak olvasó, zenének hallgató, képnek, filmnek, színháznak, operának néző, köztéri szobornak járókelő. Magam sem értem, hogy a többnyire teljesen kihalt, néptelen területen, ahol csak ritkán tűnt fel egy-egy elvonuló sétáló, honnan lett hirtelen, egyetlen képkocka erejéig ennyi ember.

aaa_06_DSC_71032013-07-19_08-10-17

aaa_07_DSC_72532013-07-21_08-51-38

aaa_08_DSC_72332013-07-21_08-49-24Jöjjenek a részletek, a megbúvó ördöggel. Lássuk a fejet, és persze a tőle elválaszthatatlan karikát.

bbb_DSC_75362013-07-22_19-32-27Csak emlékeztetőül, ugyanez a Népstadionból:

bbb_DSC_94702013-08-15_10-59-46De következzen tényleg a kör.

ccc_DSC_71402013-07-19_08-15-46

ccc_DSC_71392013-07-19_08-15-39

ccc_DSC_71382013-07-19_08-15-32

ccc_DSC_75342013-07-22_19-32-14

ccc_DSC_75282013-07-22_19-31-35Alulnézet:

ccc_DSC_71432013-07-19_08-16-09Ugyanez nagyban:

cccpotl_DSC_51342012-07-13_16-19-40És a karika, körbe-körbe:

ccc_DSC_51772012-07-13_17-33-55

ccc_DSC_51792012-07-13_17-34-05

ccc_DSC_71112013-07-19_08-12-08

ccc_DSC_71122013-07-19_08-12-10

ccc_DSC_71132013-07-19_08-12-18Egyenesnek azért ez sem mindenhonnan nézve egyenes.

ccc_DSC_71152013-07-19_08-12-33

ccc_DSC_71182013-07-19_08-12-59

ccc_DSC_71202013-07-19_08-13-12

ccc_DSC_71262013-07-19_08-14-06

ccc_DSC_71282013-07-19_08-14-28De azért karika.

ccc_DSC_71292013-07-19_08-14-31

ccc_DSC_71312013-07-19_08-14-39

ccc_DSC_75142013-07-22_19-29-02

ccc_DSC_75172013-07-22_19-29-31

ccc_P12401002013-07-21_17-52-35Bronz lennél egyedül, így karika, karika.

ccc_DSC_75262013-07-22_19-31-17

ccc_DSC_75372013-07-22_19-32-35

ccc_DSC_75382013-07-22_19-32-41

ccc_DSC_75402013-07-22_19-33-02Kezet nézni. Fókusz a kézfejen:cccpotl_DSC_71452013-07-19_08-16-24És azután egy csiklandós terület: a törzs.

ccd_DSC_71212013-07-19_08-13-23Csak ráncainkat veszthetjük, hogy a közismert parafrázissal éljek.ccd_DSC_71242013-07-19_08-13-51

ccc_DSC_75162013-07-22_19-29-20

ccc_DSC_75202013-07-22_19-30-09A pajkos balatoni ifjúság mindenütt ott hagyja nyomát, ahová felér.

ccd_DSC_51782012-07-13_17-33-57

ccd_DSC_71142013-07-19_08-12-26

ccd_DSC_75392013-07-22_19-32-54De már újra a végtagoknál tartunk, először a lábaknál:

ccl_DSC_51872012-07-13_17-35-26Az egész szobor kulcsa, a néhány négyzetcentiméternyi felületen egyensúlyozó, az ujjaknál megtámaszkodó lábfej.

ccl_DSC_51882012-07-13_17-35-29

ccl_DSC_51912012-07-13_17-35-42

ccl_DSC_71342013-07-19_08-15-05

ccl_DSC_71352013-07-19_08-15-11

Ma már persze, amikor nagy sebességgel haladó hétköznapi személyautók is meg tudnak állni négy képeslapnyi felületen, akár nagy hóban is, ez kevésbé figyelemfelkeltő. És engem mégis lenyűgöz.ccl_DSC_71362013-07-19_08-15-19

ccl_DSC_71372013-07-19_08-15-26

ccl_DSC_72472013-07-21_08-50-44És emlékeztetőül, ilyen egy valóságos láb, Luca Helios felvételén a legendás Little Caprice lába,

és tényleg csak emlékeztetőül, az eredeti a Népstadionban:

ccl_DSC_94682013-08-15_10-59-02A térdek, a vádlik:

ccl_DSC_51892012-07-13_17-35-33

ccl_DSC_75302013-07-22_19-31-52

ccl_DSC_75312013-07-22_19-31-54A felemelt, hátrafeszített bal láb:

ccl_DSC_72572013-07-21_08-52-07

ccl_DSC_75652013-07-22_19-38-16

ccl_DSC_75662013-07-22_19-38-19Ezeknek a lábujjaknak nem kell elbírniuk azt a roppant súlyt, mint a másik ötnek.

ccl_DSC_71192013-07-19_08-13-07

ccl_DSC_71162013-07-19_08-12-44

ccl_DSC_75322013-07-22_19-31-59És persze a lábfej:

ccl_DSC_75292013-07-22_19-31-41Bár történetesen épp ez a Népstadionban sem kutya, ahogy a mondás tartja:

ccl_DSC_94862013-08-15_11-01-08És újra a kar,

ccl_DSC_75272013-07-22_19-31-26a kéz,

ccl_DSC_71422013-07-19_08-15-56meg a szer érintése, mely a szobor másik egyensúly-csodája. Hiszen itt is alig van érintkezési felület a kéz és a karika között, és a korábbi képek némyelyikéből jól látható, hogy nem is a fejen támaszkodik meg.

ccl_DSC_71442013-07-19_08-16-16Végül egy gyors körséta még,

DSC_72332013-07-21_08-49-24

DSC_72352013-07-21_08-49-32

DSC_72362013-07-21_08-49-35

DSC_72382013-07-21_08-49-59

DSC_72392013-07-21_08-50-03

DSC_72402013-07-21_08-50-07

DSC_72412013-07-21_08-50-10

DSC_72422013-07-21_08-50-13(“Az életem eseményei, úgy tűnik, nem kápráztatnak el eléggé, ezért muszáj könyveket olvasnom.”)

DSC_72432013-07-21_08-50-15

DSC_72442013-07-21_08-50-19

DSC_72452013-07-21_08-50-22— hogy a legvégére a Nap is alábukjon.

aaa_99_DSC_75612013-07-22_19-37-45

Hiszen nem kell félni a széptől.

*

Ajánlott olvasmányok, nézegetnivalók:

Igen komoly, alapos blogbejegyzés a Köztérképen a “dromoszról” és szobrairól, átfogó történettel és elemzéssel, és linkekkel a 16 szoborcsporthoz.

Ugyancsak erről a témáról blogbejegyzés képekkel a Szerelmem, Budapest blogon.

Saját, 2008-2010 között készített képeim a Népstadionról a Flickr-en.

A balatonboglári Tornászlány oldala a Köztérképen, a képek közt egy csodálatos panorámafotóval.

Győri Dezső munkái a Köztérképen.

Szerző: csuhai

Minden. Amit csak el tudsz képzelni. Vagy amit én el tudok.

6 című bejegyzés “Tornateremből az angyal” gondolatot, hozzászólást tartalmaz

  1. Nagy örömmel olvastam a szobrászról szóló összeállitást. Győri Dezsőt személyesen ismertem, a szüleim jó barátja volt. Balatonbogláron nyaralt évekig, majd a közelben levő Jankovich telepen vett nyaralót a feleségével. Ezért ajándékozta a szobrot boglárnak. Ott volt a szobor felállitásánál, de már nagyon beteg volt. Ismereteim szerint a karikát tartó tornász lány Keleti Ágnest ábrázolja.

    Kedvelés

Kérlek, mondd el, mit gondolsz.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: